Vaksinering

Maskon vaksineringssystem – Revolusjonerer og effektiviserer vaksineringen av fisk!

Maskon vaksineringssystem er utviklet i et nært samarbeid med verdens største lakseprodusenter. Maskons fullautomatiske vaksinemaskin kan drives av en enkelt operatør og kan vaksinere og sortere opp til 40 000 smolt i timen. Maskinene kan vaksinere inntil 4 forskjellige vaksiner samtidig, enten i buk eller Intramuskulært.

Produktdetaljer

VX16

VX8

VX4

VX4 m/batchbedøver

Kapasitet

40 000 fisk/t*

Strømforsyning

6 x 16A 400VAC

Lufttrykk

8 bar

Luftmengde

2m3/min tørr og ren luft

Vanntilførsel

4 bar 30m3/t, 1 bar 70m3/t

*Avhengig av batchsammensetning og annen kringutrustning

Kapasitet

20 000 fisk/t*

Strømforsyning

3 x 16A 400VAC

Lufttrykk

8 bar

Luftmengde

1m3/min tørr og ren luft

Vanntilførsel

4 bar 15m3/t, 1 bar 35m3/t

*Avhengig av batchsammensetning og annen kringutrustning

Kapasitet

10 000 fisk/t*

Strømforsyning

2 x 16A 400VAC

Lufttrykk

8 bar

Luftmengde

1m3/min tørr og ren luft

Vanntilførsel

4 bar 7,5m3/t, 1 bar 30m3/t

*Avhengig av batchsammensetning og annen kringutrustning

Kapasitet

10 000 fisk/t*

Strømforsyning

16A 400VAC

Lufttrykk

8 bar

Luftmengde

1m3/min tørr og ren luft

Vanntilførsel

4 bar 7,5m3/t, 1 bar 5m3/t

*Avhengig av batchsammensetning og annen kringutrustning

Maskon’s automatisk vaksineringsmaskin kan betjenes av en enkelt operatør. Den skal håndtere fisk i størrelseintervall 30 – 130 gram. (Større fisk kan håndteres med noen enkle endringer) Maskinen skal singularisere og orientere en bedøvd fiskebatch, samt ved hjelp av maskinsyn sikre en korrekt vaksinering. Maskinen er brukervennlig, driftssikker, og designet for å ivareta hensynet til hygiene, og dyrevelferd. Maksimal kapasitet for den største enheten er opp til 40.000 smolt i timen.

VX-4, VX-8 & VX-16

Fordelene med Maskons vaksinemaskiner er: 

  • Modulær maskin som er lett å integrere, lett å bygge ut
  • Løsning tilpasses tilgjengelig areal
  • Svært høy vaksinekvalitet
  • En operatør, enkel betjening og høy oppetid
  • Automatisk vektsortering og utsortering
  • Overvåking, service og support

Høy effektivitet som komplett løsning

Med Maskons bedøver og bufferkar vil tilførselen av fisk til vaksinemaskinen gå helt automatisk. Vi bruker data fra visionsystemet til å beregne gjennomsnittsvekta på fisken og ut fra de opplysningene vet vi hvor mye fisk som skal inn til vaksinemaskinen.

Systemet veier fisken inn til bedøveren, og får på den måten en veldig nøyaktig mengde fisk fra bedøveren hele tiden. Tilførselen av fisk til bedøver gjøres ved hjelp av en arkimedes skrue. Det gir oss mulighet til å regulere hastigheten, og starte og stoppe tilførselen veldig hurtig. Arkimedesskruen er dessuten en meget skånsom mot fisken når den transporteres. 

Vår bedøver består av 2 kammer, det gjør at du ikke får driftsstans når en skal bytte bedøvelse. Bufferkar og bedøver kommuniserer direkte med vår vaksinemaskin, slik at vi ikke får begrensede grensesnitt.

Ved å benytte vårt fiskepumpesystem vil hele systemet snakke sammen, og du vil få en meget effektiv, skånsom og enkel vaksinering.

Spørsmål?

Rune Reinås
Salgssjef Maskiner
Send e-post

Bilder

keyboard_arrow_up