Maskon først ute igjen

Maskon har videreutviklet sine vaksinemaskiner ytterligere. Nå kan tre vaksiner injiseres samtidig, noe som ofte betyr at to eller tre vaksineringsoperasjoner kan reduseres til en.

Maskons Vaksineringsmaskiner VX-4 og VX-8 har revolusjonert vaksinering i oppdrettsnæringen. Fagspesialistene på Stjørdal har siden lanseringen hele tiden arbeidet med å videreutvikle systemet med ulike fremtidsrettede doseringsenheter som også kan tilføre eksisterende maskiner økt fleksibilitet og kapasitet. Som første i verden kunne Maskon tilby en vaksineenhet som injiserer to vaksiner i buk samtidig. Siden har de vært først med å utvikle en løsning for dosering av vaksiner intramuskulært. Nå er de klar med den første enheten for trippel vaksine injisert i buk som er tatt i bruk hos Måsøval Fiskeoppdrett AS på Frøya.  

– Den nye enheten innebærer at en kan injisere alle aktuelle vaksiner i en enkel prosess, og dette skjer uten å redusere vaksinasjonstakten forteller daglig leder i Maskon, Jon Anders Leikvoll.

– Dette innebærer en betydelig effektivisering, samtidig som belastning og svinn på smolten reduseres i forhold til å kjøre to eller tre runder med vaksinering, mener Jon Anders. 

Erfaringene med den første doseringsenheten som er tatt i bruk hos Måsøval Fiskeoppdrett er så langt veldig gode.

– Vi tok den nye enheten i bruk for litt over en uke siden, og hittil har vi vaksinert ca 1,2 mill smolt uten tekniske problemer av betydning, kan Fiskehelsesjef Arnfinn Aunsmo fortelle.

– Det ser også ut som smolten tåler denne vaksineringen fint. Vi har stor tro på at denne nye vaksineløsningen vil gi gevinster både i form av økt effektivitet og mindre belastninger for smolten!

En utfordring med å injisere flere vaksiner samtidig, er at den svært ulike viskositeten på vaksinene. – Mens en vaksine er som vann, kan en annen ha en mer oljeaktig viskositet, dette gjør at de oppfører seg ganske ulikt, forteller Jon Anders.

– Dette har vi utviklet løsninger på, og vi kan i dag med en veldig høy nøyaktighet injisere tre ulike vaksiner i samstikk med doseringer helt ned til 0,02 ml. Dette volumet tilsvarer sånn ca en tredjedels vanndråpe!

– Det fine med denne løsningen er at denne kan ettermonteres på de maskinene som allerede er i drift. Dette betyr at du enkelt kan øke kapasiteten og fleksibiliteten

Flere artikler

keyboard_arrow_up